За нас » Финансови отчети » Финансов отчет Четвърто тримесечие 2012 г.
Финансов отчет Четвърто тримесечие 2012 г.


Дата Файл Описание
30.01.2013 Приложения и счетоводна политика към финансов отчет четвърто тримесечие 2012 г. (303kb) Приложения и счетоводна политика към финансов отчет четвърто тримесечие 2012 г.
30.01.2013 Финансов отчет по МСС четвърто тримесечие 2012 г. (77.5kb) Финансов отчет по МСС четвърто тримесечие 2012 г.
30.01.2013 Форми на КФН за финансов отчет четвърто тримесечие 2012 г. (574.5kb) Форми на КФН за финансов отчет четвърто тримесечие 2012 г.
30.01.2013 Междинен доклад за дейността четвърто тримесечие 2012 г. (62kb) Междинен доклад за дейността четвърто тримесечие 2012 г.
30.01.2013 Вътрешна информация четвърто тримесечие 2012 г. (25.5kb) Вътрешна информация четвърто тримесечие 2012 г.
30.01.2013 Допълнителна информация четвърто тримесечие 2012 г. (55kb) Допълнителна информация четвърто тримесечие 2012 г.