За нас » Финансови отчети » Консолидиран финансов отчет Четвърто тримесечие 2012 г.
Консолидиран финансов отчет Четвърто тримесечие 2012 г.


Дата Файл Описание
01.03.2013 Консолидиран финансов отчет по МСС четвърто тримесечие 2012 г. (84.5kb) Консолидиран финансов отчет по МСС четвърто тримесечие 2012 г.
01.03.2013 Приложения и счетоводна политика към консолидиран финансов отчет четвърто тримесечие 2012 г. (353kb) Приложения и счетоводна политика към консолидиран финансов отчет четвърто тримесечие 2012 г.
01.03.2013 Форми на КФН за Консолидиран финансов отчет четвърто тримесечие 2012 г. (575.5kb) Форми на КФН за Консолидиран финансов отчет четвърто тримесечие 2012 г.
01.03.2013 Консолидиран междинен доклад за дейността четвърто тримесечие 2012 г. (61kb) Консолидиран междинен доклад за дейността четвърто тримесечие 2012 г.