За нас » Финансови отчети » Консолидиран финансов отчет Първо тримесечие 2012 г.
Консолидиран финансов отчет Първо тримесечие 2012 г.


Дата Файл Описание
30.05.2012 Консолидиран финансов отчет по МСС първо тримесечие 2012 г. (84kb) Консолидиран финансов отчет по МСС първо тримесечие 2012 г.
30.05.2012 Приложения и счетоводна политика към консолидиран финансов отчет първо тримесечие 2012 г. (293kb) Приложения и счетоводна политика към консолидиран финансов отчет първо тримесечие 2012 г.
30.05.2012 Форми на КФН за Консолидиран финансов отчет първо тримесечие 2012 г. (575kb) Форми на КФН за Консолидиран финансов отчет първо тримесечие 2012 г.
30.05.2012 Консолидиран междинен доклад за дейността първо тримесечие 2012 г. (60.5kb) Консолидиран междинен доклад за дейността първо тримесечие 2012 г.