За нас » Финансови отчети » Консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2011 г.
Консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2011 г.


Дата Файл Описание
01.03.2012 Счетоводна политика (115.5kb) Счетоводна политика към консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2011 г.
01.03.2012 Форми на КФН (219.5kb) Форми на КФН за консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2011 г.
01.03.2012 Междинен консолидиран доклад (25.5kb) Междинен консолидиран доклад за дейността за четвърто тримесечие на 2011 г.
01.03.2012 Консолидиран финансов отчет по МСС (66.5kb) Консолидиран финансов отчет по МСС за четвърто тримесечие на 2011 г.