За нас » Финансови отчети » Консолидиран финансов отчет Второ тримесечие 2012 г.
Консолидиран финансов отчет Второ тримесечие 2012 г.


Дата Файл Описание
29.08.2012 Консолидиран финансов отчет по МСС второ тримесечие 2012 г. (84.5kb) Консолидиран финансов отчет по МСС второ тримесечие 2012 г.
29.08.2012 Приложения и счетоводна политика към консолидиран финансов отчет второ тримесечие 2012 г. (301.5kb) Приложения и счетоводна политика към консолидиран финансов отчет второ тримесечие 2012 г.
29.08.2012 Форми на КФН за Консолидиран финансов отчет второ тримесечие 2012 г. (575kb) Форми на КФН за Консолидиран финансов отчет второ тримесечие 2012 г.
29.08.2012 Консолидиран междинен доклад за дейността второ тримесечие 2012 г. (60.5kb) Консолидиран междинен доклад за дейността второ тримесечие 2012 г.