За нас » Финансови отчети » Консолидиран годишен финансов отчет 2012 г.
Консолидиран годишен финансов отчет 2012 г.


Дата Файл Описание
30.04.2013 Консолидиран годишен финансов отчет по МСС 2012 г. (152.57mb) Консолидиран годишен финансов отчет по МСС 2012 г.
30.04.2013 Приложения и счетоводна политика към консолидиран годишен финансов отчет 2012 г. (847.5kb) Приложения и счетоводна политика към консолидиран годишен финансов отчет 2012 г.
30.04.2013 Одиторски доклад върху консолидиран годишен финансов отчет 2012 г. (96.41mb) Одиторски доклад върху консолидиран годишен финансов отчет 2012 г.
30.04.2013 Форми на КФН за консолидиран годишен финансов отчет 2012 г. (575.5kb) Форми на КФН за консолидиран годишен финансов отчет 2012 г.
30.04.2013 Консолидиран годишен доклад за дейността 2012 г. (83.5kb) Консолидиран годишен доклад за дейността 2012 г.