За нас » Финансови отчети » Годишен финансов отчет за 2012 година
Годишен финансов отчет за 2012 година


Дата Файл Описание
01.04.2013 Финансов Отчет по МСС 2012 г. (155.54mb) Финансов Отчет по МСС 2012 г.
01.04.2013 Счетоводна политика към ГФО 2012 г. (823kb) Счетоводна политика към ГФО 2012 г.
01.04.2013 Одиторски доклад ГФО 2012 г. (103.19mb) Одиторски доклад ГФО 2012 г.
01.04.2013 Годишен доклад за дейността 2012 г. (105.5kb) Годишен доклад за дейността 2012 г.
01.04.2013 Форми на финансови отчети, одобрени от заместник-председателя на КФН 2012 г. (573kb) Форми на финансови отчети, одобрени от заместник-председателя на КФН 2012 г.
01.04.2013 Декларация Национален кодекс за корпоративно управление 2012 г. (21.5kb) Декларация Национален кодекс за корпоративно управление 2012 г.
01.04.2013 Информация по Приложение № 11 от Наредба № 2 2012 (45.5kb) Информация по Приложение № 11 от Наредба № 2 2012