За нас » Финансови отчети » Годишен финансов отчет за 2011 година
Годишен финансов отчет за 2011 година


Дата Файл Описание
30.03.2012 Одиторски доклад (121.32kb) Одиторски доклад
30.03.2012 Декларация Националния кодекс за корпоративно управление (21.5kb) Декларация Националния кодекс за корпоративно управление
30.03.2012 Информация по Приложение № 11 от Наредба № 2 (45kb) Информация по Приложение № 11 от Наредба № 2
30.03.2012 Форми на финансови отчети, одобрени от заместник-председателя на КФН (570.5kb) Форми на финансови отчети, одобрени от заместник-председателя на КФН
30.03.2012 Годишен доклад за дейността (89.5kb) Годишен доклад за дейността
30.03.2012 Счетоводна политика към ГФО за 2011 г. (138.5kb) Счетоводна политика към ГФО за 2011 г.
30.03.2012 Отчет по МСС (135.27kb) Отчет по МСС