За нас » Общи събрания » Извънредно общо събрание на акционерите 28.10.2013 г.
Извънредно общо събрание на акционерите 28.10.2013 г.


Дата Файл Описание
13.09.2013 Покана за общо събрание (35.5kb) Покана за извънредно общо събрание на акционерите на Арома козметикс АД, насрочено за 28.10.2013 г.
13.09.2013 Примерно пълномощно за общо събрание (26kb) Примерно пълномощно за извънредно общо събрание на акционерите на Арома козметикс АД, насрочено за 28.10.2013 г.
13.09.2013 Проект на нов Устав (200.5kb) Проект на нов Устав
13.09.2013 Проекторешения (26kb) Проекторешения за извънредно общо събрание на акционерите на Арома козметикс АД, насрочено за 28.10.2013 г.
13.09.2013 Решение на КФН (471.44kb) Решение на КФН за отписване на Арома козметикс АД от регистъра на КФН
24.09.2013 Публикация на покана за ОСА (133.07mb) Публикация на покана за ОСА във в-к Новинар
24.09.2013 Обявяване на покана за ОСА (336.5kb) Обявяване на покана за ОСА в Търговския регистър