За нас » Общи събрания » Годишно общо събрание на акционерите 28.06.2012 г.
Годишно общо събрание на акционерите 28.06.2012 г.


Дата Файл Описание
15.05.2012 Доклад на директора за връзка с инвеститорите (49.44kb) Доклад на директора за връзка с инвеститорите
15.05.2012 Доклад одитен комитет (118.29kb) Доклад одитен комитет
15.05.2012 Доклад одитор (121.32kb) Доклад на независимия одитор
15.05.2012 Доклад одитор консолидиран отчет (109.01mb) Доклад на независимия одитор върху консолидирания отчет 2011 г.
15.05.2012 Доклад на съвета на директорите (185.75kb) Доклад на съвета на директорите
15.05.2012 Счетоводна политика- консолидирана (195kb) Счетоводна политика към консолидиран отчет 2011 г.
15.05.2012 Счетоводна политика (138.5kb) Счетоводна политика към отчет 2011 г.
15.05.2012 Финансов отчет по МСС (135.27kb) Финансов отчет по МСС
15.05.2012 Консолидиран финансов отчет по МСС (135.66mb) Консолидиран финансов отчет по МСС
15.05.2012 Примерно пълномощно (33.5kb) Примерно пълномощно
15.05.2012 Покана (37.5kb) Покана за общото събрание на акционерите
15.05.2012 Проекто решения (42.5kb) Проекто решения
18.05.2012 Покана ОСА вестник (143.51mb) Покана ОСА вестник
18.05.2012 Покана Търговски регистър (199.5kb) Покана Търговски регистър
28.06.2012 Prot_OSA_AC_28062012.pdf (392.24kb) Протокол на ОСА от 28.06.2012 г.
28.06.2012 Uvedoml_predstaviteli_AC_OSA_28062012.pdf (19.89kb) Уведомление за упражняване на гласове чрез представители.