За нас » Новини » Търгово предложение към акционерите на Арома козметикс АД
Търгово предложение към акционерите на Арома козметикс АД

 

На свое заседание от 14.02.2013 година Комисията за финансов надзор допусна да бъде публикувано търгово предложение за изкупуване на акциите на миноритарните акционери на "Арома козметикс" АД, отправено на основание чл. 149, ал.1 и ал.6 във връзка с ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и при условията на чл. 6 във връзка с чл. 10 и чл. 7, ал. 2 от Наредба № 13 за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции (Наредба № 13). Предложението е отправено от търговите предложители Димитър Луканов Луканов и Лукан Димитров Луканов, притежаващи общо 76,00 % от капитала на "Арома козметикс" АД. Предлаганата цена на акция е 5.59 лeва (пет лева и петдесет и девет стотинки). Текстът на търговото предложение, както и становището на съвета на директорите на "Арома козметикс" АД по него са публикувани с допустимите съгласно Наредба №13 съкращения в следните централни ежедневници: "Klassa.bg" от 18.02.2013 година и "Сега" от 18.02.2013 годинаДата Файл Описание
18.02.2013 Търгово предложение към акционерите на Арома козметикс АД (131.6mb) Търгово предложение към акционерите на Арома козметикс АД