За нас » Новини » Предложение за изкупуване
Предложение за изкупуване

На свое заседание от 26.06.2013 година Комисията за финансов надзор допусна да бъде публикувано предложение за изкупуване на акциите на миноритарните акционери на "Арома козметикс" АД, отправено на основание чл. 157а, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и при условията на Наредба № 13 за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции (Наредба № 13). Предложението е отправено от предложителите Димитър Луканов Луканов и Лукан Димитров Луканов, притежаващи общо 95,43 % от капитала на "Арома козметикс" АД. Цената на изкупуването на акция е 5.59 лeва (пет лева и петдесет и девет стотинки). Текстът на предложението за изкупуване, както и становището на съвета на директорите на "Арома козметикс" АД по него са публикувани с допустимите съгласно Наредба №13 съкращения в следните централни ежедневници: "Новинар" от 01.07.2013 година и "Сега" от 01.07.2013 годинаДата Файл Описание
28.06.2013 Предложение за изкупуване (83.08kb) Предложение за изкупуване