За нас » Информация за акционерите » Търгово предложение 21.12.2012 г.
Търгово предложение 21.12.2012 г.

На 21.12.2012 г. “Арома Козметикс” АД получи Търгово предложение по чл. 149, ал. 1 и ал. 6 във връзка с ал. 7 от ЗППЦК от Димитър Луканов Луканов и Лукан Димитров Луканов. На 27.12.2012 г. Съветът на директорите на “Арома Козметикс” АД изпрати в Комисията за финансов надзор Становище на СД по полученото търгово предложение.Дата Файл Описание
27.12.2012 Становище на СД на Арома Козметикс АД (861.32kb) Становище на СД на Арома Козметикс АД