За нас » Информация за акционерите » Решение No 658 – ПД от 26 август 2013 г.
Решение No 658 – ПД от 26 август 2013 г.

Въз основа на подадено от дружеството заявление, с Решение No 658 – ПД от 26 август 2013 г. Комисията за финансов надзор (КФН) отписа "Арома Козметикс" АД и издадената от дружеството емисия акции с ISIN код BG1100029112 от Регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, воден от КФН. Решението влиза в сила след изтичането на 14 дни от съобщаването му.Дата Файл Описание
30.08.2013 Решение No 658 – ПД от 26 август 2013 г. (66.75kb) Решение No 658 – ПД от 26 август 2013 г.