За нас
За нас

  "Арома козметикс" АД, гр. София е учредено на 07.11.2011 г. с решение на Общото събрание на акционерите на „Арома“ АД, в резултат на преобразуване на “Арома” АД, реализирано като отделяне чрез учредяване на две нови търговски дружества ”Арома козметикс” АД и “Арома риъл естейт” АД.

“Арома козметикс” АД е вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията и извършва търговия с козметични и други стоки и продукти, маркетингова, дистрибуторска и логистична дейност.